Čistička odpadovej vody

Čistička odpadovej vody – toto zariadenie sme navrhli, vyrobili a používali v našej prevádzke.

Pri takejto náročnej výrobe, kde je nutné mať k dispozícii veľa tisíc litrov vody každú hodinu, je takéto zariadenie skôr nevyhnutnosťou. Dostatočné množstvo vody vplýva predovšetým na kvalitu výstupného produktu ale zároveň zabezpečuje hlavne ochranu životného prostredia.
Ako vidieť z modelu, je to navrhunuté na princípe kaskády so špeciálnym vnútorným usporiadaním, aby sa zabezpečil čo najlepší spád ťažkých častí a na konci je vyčistená voda, ktorá je vhodná na opätovné čistenie praných materiálov.
V našich podmienkach sme vodu menili a zariadenie čistili dva krát do roka. Celkovo sme mali v obehu cca 40 tis. litrov vody. Hodinový výkon bol 15 tisíc litrov.
Čistička pracuje permanentne a vstupná znečistená voda je dodávaná cez rýchlozmiešavač, kde sa aplikujú potrebné chemické látky, ktoré zabezpečia vyčistenie vody pre ďalšie používanie.
Bez kontinuálneho čistenia používanej vody je veľmi ťažko prevádzkovať pracie linky pri recyklácii plastov, hlavne za podmienky ochrany životného prostredia.

Zaujal vás tento produkt?

Ak máte o produkt záujem, alebo máte nejaké doplňujúce otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA. Uplatňujú sa pravidlá Ochrany osobných údajov spoločnosti Google a jej Zmluvné podmienky.